Poppunt maakt winnaars Popthesisprijs 2016 bekend

Vandaag reikten Poppunt en minster van cultuur Sven Gatz de 11e Popthesisprijs uit in de Brusselse muziektempel AB. Tom Declercq (Universiteit Antwerpen) wint de prijs voor beste masterscriptie. Hij onderzocht de economische impact van Vlaamse muziekclubs. PXL-Music-studente Elise Platteau gaat lopen met de prijs voor beste bachelorproef. Zij peilde naar de creatie- en presentatiemogelijkheden voor jongeren in jeugdhuizen.

In het huidige klimaat van besparingen wordt de economische impact van de gesubsidieerde sectoren regelmatig in vraag gesteld. Tom Declercq nam de financiële verslagen van 12 Vlaamse muziekclubs onder de loep en onderzocht het bestedingspatroon van concertgangers. Daaruit blijkt dat voor elke euro subsidie die de clubs ontvangen van de overheid, ze nog eens 0,69€ weten aan te trekken uit andere subsidies om uiteindelijk 2,53€ eigen inkomsten te creëren. Bovendien zorgen concertbezoekers op indirecte wijze voor inkomsten in andere sectoren zoals horeca, transport, merchandise, babysits, etc...

Declercq waarschuwt dan ook voor de mogelijke negatieve gevolgen van het snijden in subsidies: "Besparingen in of het verlies van structurele subsidies kunnen een artistieke én economische neerwaartse spiraal betekenen voor het clubcircuit, de muzieksector en de belendende sectoren”

Pxl-Music-studente Elise Platteau bracht de noden van jonge kunstenaars in kaart en onderzocht de rol van jeugdhuizen in het veranderende muzieklandschap. De meerderheid van de jeugdhuizen wil jonge artiesten in verschillende disciplines (muziek, dans, theater, moderne media, ..) ondersteunen maar botst op een aantal drempels van verschillende aard: organisatorisch, infrastructuureel en op vlak van communicatie. In haar thesis formuleert ze dan ook een aantal aanbevelingen zowel naar de jeugdhuizen toe als naar de verschillende overheden.

De Popthesisprijs werd in 2006 voor het eerst uitgereikt. Met de wedstrijd wil Poppunt het onderzoek naar (pop)muziek & de (pop)muzieksector in Vlaanderen stimuleren. Over de voorbije elf jaar werden een kleine 300 scripties ingezonden. Daarbij worden uiteenlopende onderwerpen aangehaald gaande van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het muziekmanagement over smartphonegebruik van concertgangers tot crowdsourcing. De volledige lijst vind je terug in de bibliotheek van Poppunt.