Politiek amateurisme zorgt voor onduidelijkheid omtrent maatregelen festivals

Gisterenavond trapte de Nationale Veiligheidsraad een beetje een open deur in: massa-evenementen worden tot en met 31 augustus verboden. Maar wat een massa-evenement precies is... Tja, in de politiek bestaan er daar blijkbaar verschillende interpretaties van.

Zelfs bij de meest gevierde festivalgangers begon het besef de laatste dagen langzaam aan binnendruppelen: de kans dat we een festivalzomer tegemoet gaan waar we met duizenden met bezwete lichamen tegen elkaar aanschuren, gezamenlijk Dixitoiletjes gebruiken en met vreemden zitten tongzoenen zit er niet meer in. Nog voor de beslissing genomen werd door het hoogste veiligheidsorgaan in ons land, kondigden verschillende organisaties zelf al aan hun editie van dit jaar uit te stellen.

Omdat we aan het begin van het festivalseizoen staan, werd er vanuit de sector steeds meer druk gezet op de politiek om eindelijk duidelijkheid te scheppen. Zo zouden organisaties de nodige voorbereidingen kunnen treffen om hun evenement al dan niet door te laten gaan.

Bij de grote spelers in de sector werd er initieel positief gereageerd op het nieuws dat massa-evenementen verboden worden. Live Nation, gekend van o.a. Rock Werchter & Graspop, noemde het een pijnlijke maar enige juiste beslissing. Ook Pukkelpop liet weten begrip te hebben dat de prioriteit bij de gezondheid en veiligheid van de festivalgangers ligt. 

Dat deze festivals in de categorie "massa-evenementen" ingedeeld kunnen worden, daar is iedereen het over eens. Maar al snel werd de vraag gesteld wat er dan moet gebeuren met festivals en evenementen die niet onder die noemer vallen.
Op sociale media werd door veel mensen openlijk de vraag gesteld of hun lokale, kleinschale festivals dan wel of niet kunnen doorgaan. Want een festival met 1000 bezoekers kan je toch geen massa-evenement noemen? Veel organisaties maken melding dat ze sinds de aankondiging van de maatregel overstelpt worden door vragen van potentiële bezoekers of hun evenement toch niet plaats kan vinden.

Uiteindelijk werd vandaag dezelfde vraag gesteld in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement aan de bevoegde minister, Jan Jambon (N-VA). Ook hij moest een duidelijk antwoord schuldig blijven, want de sector blijft verweesd achter met het antwoord dat de maatregel "enkel van toepassing is op grote festivals," en de maatregel er kwam "op uitdrukkelijke vraag van de organisatoren zelf gezien zij een groot engagement moeten aangaan." Volgens Jambon gaat de Nationale Veiligheidsraad nog een positie innemen voor de categorie daaronder (cfr. massa-evenementen). Hij wil niet vooruitlopen op de zaken, maar hij denkt dat er een genuanceerder oordeel zal zijn hierover.

Hoe kom je er toch op om iets (grote festivals) te verbieden vooraleer je het hebt gedefinieerd? - Peter Decuypere

Hoe genuanceerd dat gaat zijn, is natuurlijk nog koffiedik kijken. Zoals Peter Decuypere, oprichter van wijlen I Love Techno, het mooi verwoordt op Facebook: "Hoe kom je er toch op om iets (grote festivals) te verbieden vooraleer je het hebt gedefinieerd?" 

Na deze en vele andere reacties op sociale media, kwamen er al snel nog meer 'verduidelijkingen' uit politieke hoek. Jambon liet weten dat nog voor 3 mei alles verder gedefinieerd zal worden en kocht zo wat extra tijd om een duidelijke definitie op te stellen. Ondertussen vond Maggie De Block (Open VLD) het ook nodig haar definitie van een massa-evenement te delen: "Alles waar je geen anderhalve meter afstand kan houden." 

Het lijkt er dus op dat de politiek niet geanticipeerd heeft op de onduidelijkheid die deze maatregel met zich mee zou brengen. Een plausibele redenering is wellicht dat het grote festivalseizoen pas binnen een paar maanden echt uit de startblokken zal schieten en er nog enkele herevaluaties zullen plaatsvinden in de periode daarvoor. Er kunnen dus nog steeds allerhande maatregelen aangescherpt of afgezwakt worden.

Waar echter geen rekening mee wordt gehouden is dat, wat er binnen 2 à 3 maanden kan plaatsvinden op een mooie weide, zonovergoten strand of magisch bos, nu al voorbereid dient te worden. Veel organisaties hebben nu al een groot deel van hun line-up bekend gemaakt en reeds logistieke processen in gang gestoken. Zij hebben er niets aan dat er binnen enkele weken pas beslist wordt dat hun evenement toch kan doorgaan als ze toch niet meer de tijd hebben om alles logistiek (en wellicht ook financieel) rond te krijgen.

Het waren dan misschien wel de grote spelers uit de sector die op politiek niveau iets in gang hebben gestoken, het zijn nu vooral kleinere organisatoren die snakken om duidelijkheid. Hun financiële toestand is veel precairder dan pakweg een Live Nation of een ID&T. Voor veel kleine, startende organisaties bepalen de nu genomen politieke beslissingen hun voortbestaan. 

In deze situatie mag het dus echt wel een zwart-witverhaal worden. Alles of niets. Doorgaan of uitstellen. 
En als er dan toch gekozen wordt voor een tussenoplossing, dan dient deze afbakening heel concreet te zijn: een maximum aantal personen, duidelijke veiligheidsvoorschriften en de nodige ondersteuning om dit te bewerkstelligen. Moest dit niet gebeuren is de kans groot dat er een (nog grotere) chaos en zelfs misbruik en omzeilingen ontstaan in de sector. Het moet een waterdichte maatregel zijn.

Laat deze uitzonderlijke situatie geen argument zijn om deze halfslachtige maatregel te vergoelijken. De politiek wordt al enkele weken onder druk gezet om duidelijkheid te scheppen in de festivalsector. Het is duidelijk dat de sector zelf, groot of klein, bereid is zijn steentje bij te dragen en de nodige opofferingen wil brengen.

Het had de politiek gesierd dat ze samen met de sector -en daarmee bedoelen we ook de kleine en middelgrote spelers- zocht naar oplossingen waardoor de schade voor iedereen in de sector beperkt bleef zonder afbreuk te doen aan de volksgezondheid.

Jammer genoeg werd er gekozen voor een ongedefinieerde maatregel die meer kwaad doet dan goed. Het is haast onmogelijk om het woord 'amateurisme' niet in de mond te nemen...

Ontdek meer...Festival
Tags