'Veiligheidsmatrix' zal deze zomer evenementen mogelijk maken

Vlaams Minister voor Toerisme Zuhal Demir (N-VA) licht de plannen toe van "een veiligheidsmatrix" die kleinere evenementen deze zomer mogelijk zouden moeten maken.

Vandaag werd Demir uitgenodigd in het VRT-programma De Zevende Dag en kwam de penibele situatie voor de Belgische eventsector ter sprake. Er wordt een miljardenverlies voor de sector verwacht ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van het virus.

Al enkele weken zijn organisatoren vragende partij voor meer duidelijkheid na de aankondiging dat "grote festivals" afgelast worden tot september. Verschillende politici deelden hun persoonlijke interpretatie die vooral voor verwarring zorgde. Maar verder werd er nog niet veel bekend over eventuele maatregelen voor kleinere evenementen.

Nu blijkt dat Demir in samenspraak met diverse vertegenwoordigers van de eventsector, officieel Alliantie van Belgische Eventfederaties, een "veiligheidsmatrix" aan het opstellen is. Deze dient toegepast te worden bij het organiseren van kleine tot middelgrote evenementen. Concreet wil men gecontroleerd en gefaseerd evenementen laten heropstarten. Er zou hierbij enerzijds een specifieke gedragscode voor evenementen ingevoerd worden en anderzijds een Event Risk Model gehanteerd worden die aan de hand van een 18-tal parameters een waarde moet plakken op het veiligheidsrisico.

Wat die specifieke parameters zijn is nog niet bekend, maar volgens Demir "zullen events er in de anderhalvemetermaatschappij in elk geval volledig anders uitzien en dus ook anders voorbereid moeten worden."

"Events zullen er in de 'anderhalvemetermaatschappij' in elk geval volledig anders uitzien en dus moeten dus ook anders voorbereid worden."
- Zuhal Demir, Vlaams Minister voor Toerisme

Op deze manier wil men organisatoren middelen geven om een goeie inschatting te maken en zo de juiste veiligheidsmaatregelen kunnen nemen voor hun evenement. 

Ook haar collega's in Brussel en Wallonië delen dezelfde mening dat er noodzaak is aan een dergelijk middel om op een verantwoorde wijze evenementen toe te laten. Of het instrument al dan niet enkel van toepassing zal zijn in Vlaanderen of nog op Federaal niveau zal uitgewerkt worden is nog niet zeker.

De praktische uitwerking van de "veiligheidsmatrix" staat echter nog niet op punt. Volgens de woordvoerder van Demir wordt er nog gezocht hoe ze dit instrument ter beschikking zullen stellen. Wat wel zeker is, is dat de "veiligheidsmatrix" gratis aangeboden zal worden aan alle belanghebbenden. Dit zijn, naast de organisatoren, ook de lokale besturen die ervan gebruik moeten kunnen maken. Vermoedelijk wordt het instrument in een online vorm aangeboden.

Deze initiatieven liggen in de lijn van wat op 24 april aangekondigd werd op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. Toen werd de "exitstrategie" uit de doeken gedaan die uit verschillende fases bestaat. In de derde fase, die gepland staat om in te gaan op 8 juni, werd meegegeven dat de heropstart van kleinere evenementen bestudeerd zou worden. Het is dus niet ondenkbaar dat we tegen die datum een uitgewerkte en operationele "veiligheidsmatrix" mogen verwachten.

Tags