Petrol en Piaf verdwijnen eind november

De club Petrol en het aanpalende Piaf in Antwerpen, waar we al heel wat excellente feestjes meemaakten, houden dit najaar naar alle waarschijnlijkheid op met bestaan. Het (tijdelijke) contract met vastgoedbedrijf AG Vespa - gelinkt aan Stad Antwerpen - loopt eind november af en dan moet Petrol dus normaal onverbiddellijk de deuren sluiten. Een volgende klap nadat organiserende vzw 5voor12 zijn subsidies zag wegvallen. Of de club herrijst op een andere locatie is nog koffiedik kijken... 

Na 12 jaar lijkt er zo een einde te komen twee van dé sfeermakers van het Antwerpse muzieklandschap. Yrsa Vermaut van AG Vespa gaf volgende verklaring aan Gazet van Antwerpen:

Het contract was er een van tijdelijke terbeschikkingstelling. Het contract met Petrol is meerdere malen verlengd, maar telkens met de boodschap dat hun voortbestaan in functie stond van de verdere ontwikkeling van de stadsplannen. Eind dit jaar beginnen er nieuwe werken. Op de plaats waar Petrol nu gevestigd is, zal er een ontsluitingsweg worden aangelegd.

Het blijft natuurlijk wel een jammere zaak, maar er was vanaf het begin geweten dat dit een eindig verhaal was. In functie van zo’n belangrijk stadsproject is een verlenging van het contract gewoonweg niet meer mogelijk. Het gebeurt trouwens wel vaker dat de stad leegstaande gebouwen een tijdelijke invulling toekent aan redelijke prijzen. Petrol heeft deze locatie uiteindelijk twaalf jaar kunnen benutten, wat inderdaad erg lang is.
- Yrsa Vermaut, AG Vespa

Petrol en Piaf zijn gevestigd op de terreinen van Blue Gate, een nieuwe bedrijventerrein van de stad Antwerpen. Het terrein moet in de toekomst een uithangbord worden van de stad op vlak van ecologie en innovatie en moet uiteindelijk zo'n 2500 jobs opleveren.

Hoe het nu verder moet met Petrol en Piaf is op dit moment nog onduidelijk en 5voor12 - de vzw die de organisatie en planning van de clubs op zich neemt - geeft voorlopig nog geen commentaar. In september zou er meer duidelijkheid komen. AG Vespa wou er wel het volgende over kwijt:

We hebben meerdere keren een alternatieve locatie voorgesteld. We hebben met hen bekeken wat de mogelijkheden waren, maar ze zijn daar tot nu toe nog niet op ingegaan.
- Yrsa Vermaut, AG Vespa

Hoe dan zal het sluiten van Petrol en Piaf zorgen voor een enorme domper op het Antwerpse nachtleven. 

Een greep uit de feestjes die wij er meemaakten:

Foto: © Piaf / Dlux Fotografie

Ontdek meer...Club