Fabric gaat opnieuw open!

De Londense club Fabric ontving heuglijk nieuws! De club, die na twee drugsdoden de deuren moest sluiten, mag nu opnieuw openen onder vernieuwde, strikte voorwaarden. Wanneer de eerste avond volgt, werd nog niet bekend gemaakt.

Maar liefst 155 bladzijden telt het nieuwe akkoord dat de club Fabric kon bereiken met de Islington-commissie. Na twee betreurde overlijdens in de club ten gevolge van druggebruik, besloot deze commissie samen met het stadsbestuur van Londen dat Fabric zijn deuren onverbiddellijk moest sluiten. Er werden heuse campagnes en crowdfundings opgezet om de club te redden, maar lange tijd bleek dit weinig succes te boeken. Nu kreeg de club dus een gunstig advies en kan het in principe opnieuw de deuren openen!

De belangrijkste wijzigingen uit het rapport:

- Tijdens 'main events' wordt de leeftijdslimiet opgetrokken tot 19 jaar.
- De ganse club wordt uitgerust met camera's aangesloten op een CCTV-systeem.
- Er zullen ID-scanners geïnstalleerd worden aan de ingang
- Wie toch betrapt wordt op het gebruik of bezit van verdovende middelen, mag nooit nog een voet binnezetten in de club.

Ondertussen stuurde Fabric het volgende bericht de wereld in:

Ontdek meer...Club